logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

De adoptiebijdrage komt volledig ten goede aan de honden uit Roemenië. We hanteren lagere tarieven voor oude(re) honden en honden met een bepaalde aandoening/beperking, omdat we ook hen graag een kans geven. Dit betekent wel dat het totaal van de adoptiebijdragen bij lange na niet kostendekkend is; we zijn daarom ook afhankelijk van donaties.
Van de adoptiebijdragen en donaties worden de volgende kosten betaald:

  • ontvlooiing en ontworming
  • vaccinaties (cocktailenting en rabiësvaccinatie)
  • chip en Europees paspoort
  • sterilisatie/castratie
  • snap 4Dx test op hartworm en op de tekenziekten ehrlichia, anaplasma en ziekte van Lyme (meer informatie over deze ziekten kunt u lezen op de pagina Gezondheid)
  • onvoorziene dierenartskosten
  • transportkosten van Roemenië naar Nederland
  • reiskosten van vrijwilligers in Nederland, bijv. voor het afleggen van een huisbezoek
  • de registratie van de chip bij de Nationale Databank Gezelschapsdierenen
  • en tot slot opvangkosten in Roemenië zelf...

Een deel van onze honden komt uit een gemeentelijk asiel of van de straat en hen willen we graag zo snel mogelijk naar een veilige plek brengen totdat ze naar Nederland kunnen komen. In Roemenië is echter vrijwel geen aanbod van gratis opvang bij mensen thuis; de honden moeten dan tijdelijk ondergebracht worden in een particulier asiel en daarvoor betalen we maandelijks huur en voerkosten (25-50 euro per maand). Soms heeft een hond extra zorg nodig en dan brengen we hem/haar tijdelijk onder bij een dierenkliniek.

Van de adoptiebijdrage voor een hond tot 3 jaar wordt 10 euro besteed aan sterilisatie-acties in Roemenië.

Adoptietarieven

Vanwege de gestegen dierenartskosten in zowel Roemenië als in Nederland en de verhoging van het tarief voor transport naar Nederland zijn per 1 januari 2024 de adoptiebijdragen alsvolgt. Omdat we graag ook de volwassen en de wat oudere honden een kans willen geven, geldt voor de leeftijd vanaf 3 jaar nog steeds een verlaagd adoptietarief. Vanaf 15 april geldt ook een verlaagd tarief voor honden die (nog) niet geneutraliseerd zijn:

Tarieven vanaf 1 januari 2024

Pups en jonge honden, 0 t/m 2 jaar, niet geneutraliseerd *  € 350
Pups en jonge honden 0 t/m 2 jaar, wel geneutraliseerd *  € 425
Volwassen honden 3 t/m 6 jaar  € 325
Oudere honden vanaf 7 jaar  € 150
Honden met een handicap  € 150

* Adoptanten die een pup/niet geneutraliseerd teefje adopteren, zijn verplicht om deze te laten steriliseren; dit is onderdeel van het adoptiecontract. Wij zijn geen voorstander van castratie van reuen, tenzij dit om zwaarwegende redenen nodig is.
De reutjes die op (bijna) volwassen leeftijd naar Nederland komen, zijn al in Roemenie gecastreerd. Dit is standaard beleid van vrijwel ieder asiel/opvang waar we weinig invloed op hebben.

* Voor honden die terug komen van adoptie en waarvoor we opnieuw een goed thuis zoeken, rekenen we een herplaatstarief. Het herplaatstarief is gebaseerd op het reguliere tarief (afhankelijk van de leeftijd van de hond) min 100 euro, met een minimum van 125 euro voor oudere honden.