logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

De adoptiebijdrage komt volledig ten goede aan de honden uit Roemenië. We hanteren lagere tarieven voor oude(re) honden en honden met een bepaalde aandoening/beperking, omdat we ook hen graag een kans geven. Dit betekent wel dat de adoptiebijdragen bij lange na niet kostendekkend zijn; we zijn daarom ook afhankelijk van donaties. Van de adoptiebijdragen en donaties worden de volgende kosten betaald:

  • ontvlooiing en ontworming
  • vaccinaties (cocktailenting en rabiësvaccinatie)
  • chip en Europees paspoort
  • sterilisatie/castratie
  • snap 4Dx test op hartworm en op de tekenziekten ehrlichia, anaplasma en ziekte van Lyme (meer informatie over deze ziekten kunt u lezen op de pagina Gezondheid)
  • (onvoorziene) medische kosten
  • transportkosten van Roemenië naar Nederland
  • reiskosten van vrijwilligers in Nederland, bijv. voor het afleggen van een huisbezoek
  • de registratie van de chip bij de Nationale Databank Gezelschapsdierenen
  • en tot slot opvangkosten in Roemenië zelf...

Veel van onze honden komen uit een gemeentelijk asiel of van de straat en hen willen we graag zo snel mogelijk naar een veilige plek brengen totdat ze naar Nederland kunnen komen. Er is echter heel weinig aanbod van gratis opvang bij mensen thuis; de honden moeten dan tijdelijk ondergebracht worden in een particulier asiel en daarvoor betalen we maandelijks huur en voerkosten (25-50 euro per maand). Soms heeft een hond extra zorg nodig en dan brengen we hem/haar tijdelijk onder bij een dierenarts.

Van de adoptiebijdrage voor een hond tot 3 jaar wordt 10 euro besteed aan sterilisatie-acties in Roemenië.

Adoptietarieven

Tarieven vanaf 1 juli 2022

Honden 0 t/m 3 jaar *  € 350
Honden van 4 t/m 6 jaar  € 275
Speciale tarieven  
Honden vanaf 7 jaar  € 150
Honden vanaf 10 jaar  € 125
Honden met een handicap  € 125

* Soms is het vanwege de jonge leeftijd niet mogelijk om een hond te laten steriliseren/castreren in het land van herkomst. Omdat we niet willen dat er met deze honden wordt gefokt, vragen we aan adoptanten dat later alsnog te doen, dit is onderdeel van het adoptiecontract. We geven u graag advies met betrekking tot de leeftijd waarop uw hond het beste gecastreerd/gesteriliseerd kan worden.

* Voor honden die terug komen van adoptie en waarvoor we opnieuw een goed thuis zoeken, rekenen we een herplaatstarief. Het herplaatstarief is gebaseerd op het reguliere tarief (afhankelijk van de leeftijd van de hond) min 100 euro, met een minimum van 125 euro voor oude honden.