Een zwerfhond in Roemenië….

asiel4In Roemenië leven heel erg veel honden op straat, de schattingen lopen uiteen van één tot drie miljoen.
Om dit probleem op te lossen, heeft de overheid op 25 september 2013 een wet aangenomen die toestaat dat thuisloze honden mogen worden gedood.

Vrijwel alle gemeenten zijn daarna een offensief gestart tegen zwerfhonden en hondenvanger is een lucratief baantje geworden. De honden worden naar een gemeentelijk asiel gebracht waar de levensomstandigheden vreselijk slecht zijn. Een gemeentelijk asiel telt 600 -1000 honden en ze zitten opeengepakt in kleine kennels.

Na 14 dagen mogen ze worden geëuthanaseerd. De methoden die daarbij gehanteerd worden, zijn meestal zeer wreed. Daar waar geen actieve euthanasie wordt toegepast, sterven honden door ondervoeding, ziekte en stress.

Waarom honden uit Roemenië?

hondenvangers1Omdat het aantal honden dat daar aan hun lot wordt overgelaten zo ontstellend groot is. Omdat duizenden honden in een gemeentelijk asiel worden opgesloten. Omdat ze daar in een kleine kennel in hun eigen uitwerpselen moeten leven. Omdat ze nauwelijks te eten krijgen en een langzame dood sterven…

Omdat de honden op straat vrij zijn. Vrij om opgejaagd te worden. Vrij om aangereden te worden. Vrij om afval te eten. Vrij om te bevriezen van de kou. Vrij om pups te krijgen die net zo vrij zijn… Maar vooral omdat het vaak zulke leuke, lieve honden zijn!!

Onze honden

asiel1De honden die wij naar Nederland halen, komen vrijwel allemaal uit een gemeentelijk asiel of van de straat. Ze worden uit hun ellendige situatie gehaald door een van onze contacten. Zij vangen de honden op totdat ze geadopteerd worden, maar deze opvang is vaak heel basaal, op een terrein in een kennel, want de dierenliefhebbers in Roemenië hebben vaak maar weinig financiële mogelijkheden. Het verblijf van de honden daar duurt soms heel lang en is afhankelijk van gastgezinnen en adopties in Nederland en andere Europese landen, via andere stichtingen.