Borreliose (Ziekte van Lyme)

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bepaalde soort bacterie, genaamd Borrelia Burgdorferi. De bacterie wordt overgebracht door de Ixodes-teken die ook hier in Nederland voorkomen. Alhoewel veel honden in een gebied waar Lyme voorkomt, blootstaan aan de bacterie (via teken), ontwikkelen maar weinig honden ziekte als gevolg hiervan.

Symptomen

Indien een hond ziekteverschijnselen krijgt van de Ziekte van Lyme, dan treden er in het algemeen vage klachten op:

koorts
lusteloosheid
wisselende kreupelheid
nierproblemen (ontstekingen)

Indien deze symptomen voorkomen i.c.m. een hoge waarde van antistoffen in het bloed, dan is het waarschijnlijk dat de hond de Ziekte van Lyme heeft.

Behandeling

De Ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica gedurende een lange periode (2-4 weken). Het kan echter gebeuren dat het niet helemaal lukt de bacterie te doden. Het hond is dan “persisterend geïnfecteerd´. Dat wil zeggen: de hond is nog drager van de ziekte, maar heeft er geen verschijnselen van. Deze verschijnselen kunnen wel terugkeren als de weerstand van het dier daalt (bij ziekte, of bij het gebruik van bepaalde medicijnen).