logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow
Staat van Baten en Lasten 2016
           
  2016   2015    
INKOMSTEN          
Adoptiebijdragen 20.052   21.725    
Donaties en giften 15.618   22.772    
Donaties hulpactie Bulgarije   793    
Overige inkomsten 2.348   2.516    
  38.018   47.805    
           
UITGAVEN          
Adoptiekosten Roemenië 5.497   6.887    
Transportkosten 8.045   10.100    
Opvangkosten Nederland 1.156   848    
Dierenartskosten Nederland 5.427   6.639    
Opvangkosten in Roemenië  707   2.916    
Overige kosten adoptie honden 3.633   4.150    
Bijdragen projecten/hulpacties Roemenië 13.354   12.170    
Bijdragen hulpactie Bulgarije   1.552    
Overige activiteitenkosten   268    
totaal directe kosten 37.819   45.529    
           
Organisatiekosten          
Website/publiciteit 122   81    
Lidmaatschappen/contributies   100    
Bankkosten 161   280    
Onkosten vrijwilligers 91   502    
Overige organisatiekosten 199   780    
totaal indirecte kosten 572   1.743    
           
Resultaat -373   534    

Toelichting:
1. Adoptiebijdragen
In totaal zijn er 85 honden geadopteerd en dat is een mooi resultaat!
2. Donaties
In totaal ontvingen we in 2016 ruim 15.500 aan donaties. Veel donaties waren bestemd voor specifieke hulpacties (zoals voor de opvang van de Niemandshonden en voor de honden in het gemeente-asiel van Botosani en Resita) en voor bepaalde rescuers. Ook hebben we van de donaties onze dierenartskosten in Nederland kunnen betalen.
3. Overige inkomsten
Dit betreft vooral de verkoop van veiligheidstuigjes en de opbrengsten van markten.
4. Transportkosten
In 2016 heeft de Stichting in totaal 77 honden uit Roemenië naar Nederland laten komen.
5. opvangkosten Nederland
Dit betreft met name voerkosten voor een aantal honden in opvang.
6. dierenartskosten in Nederland
We halen veel honden uit gemeente-asielen en vaak hebben ze hier in Nederland nog medische zorg nodig. Het betreft vaak behandeling voor demodex (puppyschurft) en diarree, maar sommige honden hadden een operatie nodig.
7.Opvangkosten Roemenië
Deze post is lager dan in 2015, want we hadden weinig honden waar specifiek opvangkosten voor in rekening werden gebracht. Daarentegen hebben we aan diverse rescuers waar we veel mee samenwerken verschillende keren geld gedoneerd (zie punt 9).
8. Overige kosten adoptie honden
Meer dan de helft hiervan is besteed aan de aankoop en verzendkosten van veiligheidstuigjes en voor het overige betreft het de NDG-registraties en reis/benzinekosten.
9.
Bijdragen aan projecten/acties Roemenië
In 2016 heeft de Stichting in totaal 13.354,- gedoneerd aan diverse acties en rescuers in Roemenië.
Zo werd aan de opvang van de Niemandshonden 4.200,- euro besteed en daarnaast 650,- euro aan de bouw van kennels voor deze groep honden.
Aan sterilisatie-acties hebben we 895,- euro gedoneerd.
Voor de honden in het gemeente-asiel van Resita hebben we 1.100,- euro aan voer besteed.
Voor de honden in het gemeente-asiel van Botosani en Dorohoi hebben we 2.817,- euro gedoneerd (voer, kennelplaten, medische kosten).
Aan Dierenhulp Orfa hebben we 500,- euro gedoneerd, o.a. voor de aanschaf van een kachel.
Aan Ioana : 1.180,- euro
Aan Florentina : 800,- euro
Aan Denisa : 425,- euro
Aan andere rescuers in totaal 787,- euro.
De donaties aan bovenstaande rescuers waren een bijdrage in de kosten van opvang, medische kosten en vaccinaties van diverse honden.
Algemeen/Resultaat:
Van de totale kosten in 2016 (38.391) bestaat slechts 1,5 % uit indirecte kosten (572,-).
Het jaar is afgesloten met een klein negatief saldo van 373,- euro, maar eind december had de stichting 21 honden in opvang in Nederland, waarvoor de adoptie- en transportkosten al waren betaald.

 Balans

Activa   Passiva    
liquide middelen   eigen vermogen    
bank 4.143,89 alg.reserve op 1/1/16
resultaat 2016
3.208,23
-372,85
 
Vooruitbetaalde
bedragen
adoptiekosten

800,00


algemene reserve
 
2.835,38
         
    schulden:    
    crediteuren
(borg sterilisaties)
medewerkers

2.100,00
8,51
 
        2.108,51
  4.943,89
   

4.943,89

Toelichting schulden: dit betreft ontvangen borg die adoptanten betalen als ze een nog niet-gesteriliseerde/gecastreerde pup adopteren. Deze borg wordt terugbetaald zodra de honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.