logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

Staat van Baten en Lasten 2015

           
  2015   2014    
INKOMSTEN          
Adoptiebijdragen 21.725   16.279    
Donaties en giften 22.772   10.692    
Donaties hulpactie Bulgarije 793   1.283    
Overige inkomsten 2.516   74    
  47.805   28.327    
           
UITGAVEN          
Adoptiekosten Roemenie 6.889   5.225    
Transportkosten 10.100   7.124    
Opvangkosten Nederland 848   252    
DA kosten Nederland 6.639   3.414    
Opvangkosten in Roemenie  2.916   2.744    
Overige kosten adoptie honden 4.150   1.023    
Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenie 12.170   2.670    
Bijdragen hulpactie Bulgarije 1.552   1.272    
Overige activiteitenkosten 268      
totaal directe kosten 45.529   23.724    
           
Organisatiekosten          
Website/publiciteit 81   122    
Lidmaatschappen/contributies 100      
Bankkosten 280   215    
Onkosten vrijwilligers 502   280    
Overige organisatiekosten 780   103    
totaal indirecte kosten 1.743   720    
           
Resultaat 534   3.883    

Toelichting:
1. Adopties/bijdragen
In totaal zijn er 90 honden geadopteerd en t.o.v. 2014 (67) is dit een toename met ruim 30 %. Vanaf december 2015 hebben we de adoptietarieven aangepast, o.a. het tarief voor oudere honden is verlaagd.
2. Donaties
Totaal ontvangen donaties was in 2015 ruim 23.000 euro, een enorme stijging t.o.v. 2014 (bijna 12.000). Bijna 2.000 euro is afkomstig van vaste donateurs. Daarnaast hebben we veel hulpacties georganiseerd, zie punt 6.
3. Transportkosten
In 2015 heeft de Stichting in totaal 100 honden uit Roemenië naar Nederland laten komen.
4. DA kosten Nederland
Deze post is t.o.v. voorgaande jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de kosten betreft Luuk, Billy, Boby/Baby , Orpheu en Curaj (samen 3.605,- euro). Ook heeft de Stichting ca 800,- euro betaald voor sterilisatie/castratiekosten van honden die als pup naar Nl. zijn gekomen, maar niet direct geadopteerd werden.
5. Overige kosten adoptie honden
Vanaf 2015 biedt de Stichting bij opvang en adoptie standaard een veiligheidstuigje aan. 75 % Van de overige kosten betreft aanschaf tuigjes en deze kosten worden deels bij adoptie weer vergoed. Verder NDG-registraties, reiskosten, portokosten en crematiekosten Senna.
6. Bijdragen aan projecten/acties Roemenie
Ook deze post is heel erg gestegen t.o.v. 2014. Het betreft o.a. de sterilisatiemarathon, actie Niemandshonden, medische behandeling Axxa, wateractie Baika en (manden/voer)transporten.
7. overige organisatiekosten
Dit betreft grotendeels de kosten van de opleiding Vakbekwaamheid Honden en Katten (verplicht).

Algemeen/Resultaat:
Van de totale kosten in 2015 (47.271) bestaat slechts 3,7 % uit indirecte kosten (1.743,-). We hebben 2015 afgesloten met een klein positief resultaat van 534,- euro (ca 1 %) .

Balans

Activa   Passiva  
liquide middelen   eigen vermogen  
bank 4.497,00 alg.reserve op 1/1/15 2.674,49
Vorderingen   resultaat 2015    533,74
debiteuren    101,23 algemene reserve 3.208,23
    schulden:  
    crediteuren 1.390,00
       
  4.598,23   4.598,23

Toelichting schulden: dit betreft ontvangen borg die adoptanten betalen als ze een nog niet-gesteriliseerde/gecastreerde pup adopteren. Deze borg wordt terugbetaald zodra de honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.