logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

hond adopteren

gastgezin worden

zorghonden

word donateur

Om je hond te leren om op waargenomen prikkels met gewenst gedrag te reageren zul je op de juiste wijze met je hond moeten communiceren. Ook in de dagelijkse omgang met je hond is die juiste voor de hond begrijpelijke communicatie van groot belang om gedragsproblemen te voorkomen. Daarbij is ‘samenwerking’ met je hond van groot belang. De natuurlijke drift van de hond is om samen te werken met anderen om een bepaald doel te bereiken. Dus als jij je hond wilt opvoeden en trainen ga dan de samenwerking aan en maak er een win-win situatie van.

Rekening houden met de emoties van je hond

Onbewust weet elke hondeneigenaar de emoties bij zijn hond waar te nemen en te benoemen. Vaak hoor je dan ook zeggen mijn hond is blij, verdrietig, boos, angstig enz. Door de technologische ontwikkelingen is het voor het eerst mogelijk om op biologische basis emoties te meten bij dieren.

Angst, blijschap, woede, onzekerheid en genegenheid zijn volgens diverse wetenschappers en onderzoekers emoties die honden ook ervaren. Ook is het duidelijk dat honden menselijke emoties herkennen. Aan je lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hoe subtiel ook neemt je hond onder andere je emoties waar. Houd in de omgang met je hond rekening met de emoties van je hond. De band tussen jou en je hond zal er alleen maar door verbeteren.

Leer de (stress) signalen van je hond te herkennen

Honden kunnen net als wij mensen gestrest raken van situaties die niet beheersbaar voor ze zijn. Als je hond gestrest is kun je dat zien aan de signalen die ze uitzenden. Als het stressniveau van je hond te hoog is wordt het verdedigingsmechanisme van de hond vaak sneller geactiveerd. Als dat stressniveau continu te hoog is, is er sprake van chronische stress wat de gezondheid van hond in lichamelijk en geestelijk opzicht ernstig kan schaden.

Zorg voor voldoende beweging en afleiding

Zorg dat je hond voldoende beweging krijgt. Door te weinig bewegen kunnen er allerlei ongewenste gedragingen bij je hond ontstaan. Verder kan te weinig beweging stress bij je hond veroorzaken. Ga veel wandelen met je hond op verschillende plaatsen zodat je hond en beweging en voldoende afleiding krijgt. Speel met hem spelletjes waarbij de hond veel beweging krijgt. Ook kun je spelletjes spelen met je hond waarbij zijn hersenen geactiveerd worden zoals bijvoorbeeld zoekspelletjes.

Wees consequent in je gedrag en wat je wel of niet toestaat van je hond

Door er voor te zorgen dat jezelf consequent ben in je eigen gedrag wordt het voor je hond duidelijk wat je werkelijk bedoelt. Spreek binnen je gezin de regels af wat je hond wel mag en wat hij niet mag en op welke wijze en wie de hond corrigeert voor gedrag wat volgens die regels niet is toegestaan. Ben je er wel van bewust dat straffen alleen niets oplost!

Beloon meer – Straf minder

Het is voor het hebben van een goede relatie met je hond van belang dat je hond respect voor je heeft en jij voor je hond. Respect kun je niet af dwingen door je hond te straffen maar vooral door duidelijkheid te bieden en je hond goed te begeleiden bij zijn opvoeding en in zijn dagelijkse omgang met mensen, dieren en niet levende zaken.

Uit recent onderzoek (Professor Coren, gepubliceerd 24 mei 2012) blijkt dat honden die tijdens training/opvoeding, gestraft worden door middel van slaan, schoppen, toedienen van elektronische schok of pijnprikkel door bijvoorbeeld gebruik van slipketting, toepassen van fysieke kracht, schreeuwen, bedreigen enz. sneller agressie tonen dan honden die getraind worden via een positieve trainingsmethode.

Dus wil jij een goede relatie met je hond opbouwen en wil je hebben dat je hond respect voor je heeft beloon dan meer en straf minder. Het zal de gehoorzaamheid van je hond en de relatie die je met je hond hebt ten goede komen.

Ga op zoek naar hulp en begeleiding!

Wij adviseren iedereen om zich aan te melden bij een hondenschool waar getraind wordt op basis van een positieve leermethode. En wanneer er grotere problemen zijn, schakel dan de hulp in van een gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut!