logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

Staat van baten en lasten 2018

 

2018

2017

INKOMSTEN

 

 

Adoptiebijdragen

20.925

16.515

Donaties en giften

24.490

24.197

Donaties hulpactie Bulgarije

-

-

Overige inkomsten

2.709

1.934

 

48.124

42.646

     

UITGAVEN

   

Adoptiekosten Roemenie

8.808

8.042

Transportkosten

9.327

7.300

Opvangkosten Nederland

359

1.732

DA kosten Nederland

3.578

7.427

Opvangkosten in Roemenie

2.740

3.974

Overige kosten adoptie honden

4.132

3.697

Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenie

15.553

10.160

Bijdragen hulpactie Bulgarije

-

-

Overige activiteitenkosten

-

-

totaal directe kosten

44.496

42.333

     

Organisatiekosten

   

Website/publiciteit

122

122

Lidmaatschappen/contributies

-

-

Bankkosten

181

172

Onkosten vrijwilligers

751

408

Overige organisatiekosten

48

255

totaal indirecte kosten

1.102

958

     

TOTAAL UITGAVEN

45.598

43.292

 

   

Resultaat

2.527

-646

 

Balans per 31 december 2018

Activa

       

Passiva

           

Liquide middelen

   

Eigen vermogen

   

bank

 

5.033,41

alg. reserve op 1-1-2018

2.189,73

 
     

resultaat 2018

2.526,50

 

Vooruitbetaalde bedragen

   

Algemene Reserve

 

4.716,23

adoptiekosten 2017

168,00

       

adoptiekosten 2018

763,00

 

Schulden

   
   

     931,00

borg

1.200,00

 
     

medewerkers

48,18

 
         

1.248,18

           
           
   

5.964,41

   

5.964,41

 

Toelichting bij balans
De schulden van de stichting bestaan uit ontvangen borg + nog aan medewerkers terug te betalen (verzend)kosten. De borg wordt terugbetaald, zodra honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Vooruitbetaalde bedragen zijn al betaalde adoptiekosten* voor honden die op 31 december 2018 nog in Roemenie zijn en pas in 2019 naar Nederland komen. Dit gaat om totaal 15 honden.

* kosten voor chip, paspoort, vaccinaties, sterilisatie/castratie en/of bloedtesten.

 

Toelichting bij jaarverslag

1. Adopties
2018 was een goed jaar: in totaal zijn 93 honden geadopteerd, 23 meer dan in 2017.

2. Transportkosten
In 2018 hebben we 96 honden naar Nederland gehaald, waarvan het merendeel via onze vaste transporteurs. Maar ons team is zelf ook vijf keer naar Roemenië gegaan, vooral naar het gemeente-asiel in Resita. Om voer te brengen, om met eigen ogen te zien wat daar gebeurt en om honden te beoordelen voor adoptie. 19 Honden hebben we zelf met deze tripjes mee terug genomen en 3 honden hebben we terug gevlogen, omdat ze vanwege hun gezondheid niet met een wegtransport konden reizen.

3. Ontvangen donaties
Opnieuw hebben we veel steun gehad van donateurs, in totaal is bijna € 24.500,- euro geschonken! Deze donaties worden gebruikt om alle kosten te dekken van de honden die we naar Nederland halen en we proberen zoveel mogelijk honden in Roemenië zelf te helpen met voer, medicijnen en sterilisatie-acties. Zie toelichting bij ‘bijdragen aan projecten in Roemenië’.

4. Opvangkosten in Roemenië
Dit zijn vooral kosten voor honden die we uit het Resita-asiel halen en tijdelijk onderbrengen bij een opvang in Timisoare ad. €35,- euro per hond / per maand. In 2018 hebben we 58 honden uit Resita gehaald (2017: 24 honden). Een deel daarvan is direct naar Nederland gekomen en een deel is eerst in opvang in Roemenië gegaan.

5. Dierenarts kosten Nederland
Deze kosten zijn t.o.v. 2017 gelukkig gehalveerd. 70 % betreft 5 honden: Cezar (875), Google (545), Tanni (495), Dylan (340) en Rona (285). Helaas mocht de behandeling van Cezar niet meer baten, hij is vrij snel na aankomst in Nederland overleden.

6. Bijdragen aan projecten/acties Roemenie
We hebben ruim €15.550,- euro besteed aan diverse hulp- en sterilisatieacties:

  • opvang Niemandshonden 2.200,-
  • Resita (voer/medicijnen): 3.118,-
  • Resita wintertransport (voer/hokken): 4.490,-
  • Sterilisatie campagnes 2.900,-
  • Overige bijdragen 2.845, o.a. Ioana: 810 (div. honden), Florentina: 700 Dierenhulp, Orfa: 600 (voer asiel Baika), Mirela: 200 (voer)

Algemeen/Resultaat
Van de totale uitgaven in 2018 (€45.598,-) bestaat slechts 2,4 % uit indirecte kosten (€1.102,-). Resultaat: het jaar is afgesloten met een positief saldo van €2.527,- euro, maar hiervan moesten in januari nog wel de opvangkosten van november en december (ca. € 1.000,- euro) betaald worden van honden in Roemenië.