logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

Staat van Baten en Lasten 2013
 

BATEN  
adoptiebijdragen 11.800
donaties en giften 2.342
overige baten 70
  14.212
LASTEN  
adoptiekosten Roemenië 5.688
transportkosten 4.462
dierenartskosten NL 1.283
opvangkosten Roemenië 1.472
overige kosten adoptie 574
bijdragen en acties Roemenië 930
overige activiteitenkosten 446
organisatiekosten 565
  15.420
   
Saldo van baten en lasten -1.208
   
   

Opgesteld dd 22 april 2014
Vastgesteld door het bestuur dd 28 april 2014

Toelichting:

Het jaar 2013 was voor de stichting het startjaar.
In totaal zijn er 58 honden naar Nederland gekomen, waarvan er eind 2013 45 zijn geadopteerd. 13 Honden verbleven toen nog bij gastgezinnen die de honden, in afwachting van hun adoptie, gratis opvangen en verzorgen. Daarnaast waren er 10 honden die nog in Roemenië verbleven totdat ze naar Nederland konden komen en waarvoor de stichting al wel een deel van de kosten (vaccinaties/sterilisaties/castraties) heeft betaald. Dit verklaart het negatieve resultaat over 2013. De adoptiebijdragen zullen naar verwachting opwegen tegen dit verlies.
Veel honden hebben na aankomst medische behandeling nodig en ‘dierenartskosten in Nederland’ is daarmee een grote kostenpost. Ook de post ‘opvangkosten Roemenië’ is hoog, want er is nagenoeg geen aanbod van gratis opvang. Om honden toch in veiligheid te brengen, betalen we voor opvang in particuliere asielen.
Gelukkig hebben we ook veel donaties gekregen en daarvoor willen we iedereen heel erg bedanken, want zonder donaties hadden we deze honden niet kunnen helpen! Daarnaast hebben we ook twee wintertransporten georganiseerd naar een opvang in Roemenië. Door heel veel mensen zijn stapels manden, dekens, medicatie, gereedschap, voer etc. ingezameld om de honden de strenge winter door te helpen.  
Al met al concluderen we dat we een goed startjaar hebben gehad, vooral dankzij de grote inzet van vrijwilligers. Hierdoor bestaat slechts 4% van de totale uitgaven uit indirecte kosten; 96% bestaat uit directe kosten.