Jaaroverzicht 2018

Wat is een jaar snel voorbij en wat is er veel gebeurd! Zoveel honden die in 2018 een nieuw leven konden beginnen, maar ook honden waar we afscheid van moesten nemen. De omstandigheden in Resita zijn enorm verbeterd met steun van onze donateurs en dan nog de sterillisatie campagnes. Een kleine terugblik op een aantal hoogtepunten...

cezarJANUARI - Afscheid van Cezar en een warme mand voor oude Duco

Na jaren in een kennel geleefd te hebben kon eindelijk zijn leven beginnen. Maar een oude breuk zorgde ervoor dat Cezars darmen bekneld raakten waardoor hij zijn ontlasting niet meer kwijt kon. Het gevolg was een megacolon en een vernauwing die niet meer te behandelen waren. We hebben afscheid moeten nemen van Cezar. De enige schrale troost is dat de laatste maand van zijn leven heel mooi en goed is geweest. En dat hem een pijnlijke eenzame dood in zijn kennel bespaard is gebleven.

Duco werd op ongeveer 15-17 jaar geschat, vel over been en een wonder dat hij nog leefde! Een verwaarloosd en vergeten hond die wij niet over het hoofd wilden zien. Maar zo'n zwakke hond vervoeren is heel risicovol. En dus kwam Duco met enige moeite per vliegtuig naar Nederland en vond een liefdevolle opvang bij een van onze vrijwilligers. En eind 2018 leeft Duco nog steeds, hij is een actief oudje die geniet van de mooiste oude dag die een hond zich kan wensen.

duco 1

ducoduco

februari klitten

 

FEBRUARI  - Een zwarte oude dame en Bobo waar niemand naar om keek

Bobo was vergeten in een donkere kennel op een goor matrasje. Soms kwam zijn foto weer voorbij maar nooit reageerde er iemand op hem. Maar dat werd anders. In samenwerking met Dierenthuis Friesland was er een opvangplekje voor hem. Hij is meegegaan met Duco en dit jaar vond ook Bobo zijn eigen thuis.

Ruim 10 jaar oud en weggestopt in een asiel door je baas waar niemand meer naar je omkijkt. Zo vonden we deze prachtige zwarte oude dame waarvan de vacht helemaal vervilt was. In onze actie voor Duco kon ook zij mee in het vliegtuig en zo kwamen er 3 hondjes op Schiphol aan.

 

ionaMAART - Op bezoek bij Iona

De particuliere opvang en de lokale rescuers in Roemenie zijn onmisbaar, dankzij hen kunnen wij honden snel uit een slecht situatie halen en dankzij stichtingen als het onze vinden deze honden meestal snel een warm mandje elders in de wereld. Iona is een van de mensen waar wij mee werken en op haar verzoek hebben we in een particulier asiel een rondje gedaan om te zien of we meer honden konden bemiddelen. De honden zijn dan wel veilig in die opvang, maar het leven in een kennel is natuurlijk verre van prettig. Dus hebben we ons ook voor hen ingezet en een aantal vonden hierdoor een Nederlands mandje voor altijd.

 

rogermooreARPIL  - Wij geloven in wonderen

Vier jaar in een asiel en maar drie poten. Dat betekent meestal een flinke rugzak en geen kans op adoptie. Want hoe vind je nu iemand die dit aandurft?

Roger Moore had een wonder nodig en laat ons team nou in wonderen geloven... Dus ook hij vond een opvangmandje in Nederland en niet veel later zelfs een mandje voor altijd.

 

 

bulgaarsepups 2MEI - Pups uit Bulgarije zijn aangekomen en een rondje Roemenie

In 2017 werd onze hulp gevraagd in Bulgarije. Een toerist had een zwangere hond van de straat gered en opvang gevonden bij een familie in de omgeving. De hond kreeg zes pups en of wij konden helpen bij de bemiddeling. Het is gelukt! Moederhond en haar zes pups hebben allemaal een plekje gevonden en ze zijn in Nederland aangekomen!

Vier van onze dappere vrijwilligers zijn met een bus vol vlooienmiddelen, wormtabletjes, voer en dekens op weg gegaan naar Roemenie. Ze gaan langs bij de kettinghondjes van Petru, het asiel in Resita en de opvang in Timisoara. Een zware reis want ze zullen veel leed gaan zien. Maar ze zullen ook veel honden kunnen helpen en zo weten we zeker dat onze hulp op de juiste plek terechtkomt!

 

JUNI - Sterilisatiecampagne

juni sterillisatiecampagne 1Team Walk for Dogs vertrok naar Roemenie voor een grote sterilisatie campagne. In Roemenie kost een sterilisatie ongeveer 25 euro en dat is voor veel Roemenen gewoon te duur. Van deze gratis sterilisatie acties wordt dan ook, gelukkig, dankbaar gebruik gemaakt. Want uiteindelijk is dat het enige dat echt helpt.

De hulp in Resita is hard nodig, hartje zomer en de honden hebben nauwelijks te eten en er is geen water. Ons team gaat heen om te helpen maar wat is het zwaar om je zo machteloos te voelen. Een Duitse organisatie heeft van de burgemeester toestemming gekregen het asiel te reorganiseren en stellen een nieuwe beheerder aan. De gemeente verstrekt voer maar dit is lang niet genoeg om alle honden te voeden. Dus zorgen wij ook dat het voer wordt aangevuld, dit kan dankzij onze betrokken achterban.

 

juli resita 2018JULI - Tekort aan gastgezinnen

Een immer tekort aan gastgezinnen zorgt ervoor dat we nog niet alle honden naar Nederland kunnen halen die het heel hard nodig hebben. Opnieuw reizen we af naar Resita om een paar bofhondjes te bevrijden. Ons hart huilt voor degenen die achter moeten blijven. We proberen ze zo goed mogelijk achter te laten met grote voorraden voer waar door een aantal betrokken, lokale, vrijwilligers op toe wordt gezien dat de honden het ook echt krijgen.

 

AUGUSTUS -  Pups zijn zo kwetsbaar

augustus resitapupperts 2018Puppies hebben het moeilijk tussen de grotere honden in de propvolle asiels. Nori en Lori hebben we eruit weten te halen, ze zijn 4 maanden oud. Ze kunnen hopelijk snel naar Nederland zodra er een opvangmandje voor hen klaar staat. In de tussentijd vertrekken ze naar Petru, een van de opvangers waar we mee samenwerken.

Het enige nadeel aan deze opvang is dat Petru geen kennels genoeg heeft voor alle honden die bij hem verblijven waardoor enkele noodgedwonen aan een ketting liggen. We gaan proberen zoveel mogelijk van deze honden bij hem weg te halen maar het zijn doorgaans oudere honden die niet gemakkelijk een plekje in Nederland vinden.

 

september 2018 geredSEPTEMBER - Zwanger in een Roemeens asiel

Vanuit Resita hebben we tijdens een bezoekje weer een aantal honden kunnen veilligstellen. Een van hen was een hoogzwanger teefje en haar pups zouden geen kans hebben als ze in een kennel in het asiel van Resita ter wereld zouden zijn gekomen.

Er was gelukkig plaats vrijgekomen bij een particuliere opvang in Timisoare en daar is kan ze veilig de geboorte afwachten en blijven totdat zij en haar kindertjes naar Nederland kunnen komen.

 

OKTOBER - Dierendag bezoek aan Resita

oktober 2018 dierendagbezoek 2Dierendag is iets onbekends voor de thuisloze honden van Roemenie. Ons team probeerde een beetje liefde en hulp te brengen op deze vierde oktober. Met een bus vol spullen zijn ze naar Resita vertrokken om de leefomstandigheden daar voor de honden te verbeteren. Manden, voer, vlooienmiddelen, ontwormingstabletten, dekens, riempjes, halsbanden... je kunt het niet bedenken of het zit in de auto.  Voor twee honden was dringend medische hulp nodig, zij zijn door ons team overgebracht naar een dierenarts en zullen vanuit daar doorgaan naar een particuliere opvang. Kleine Lulu met haar ontstoken voetzooltjes en een ander teefje waarvan een voorpootje geamputeerd moest worden. Voor negen andere honden was het echt dierendag, zij zijn uit het asiel gehaald en geplaatst bij een lokale opvang waar ze hun enkeltje Nederland kunnen afwachten.

 

NOVEMBER - Winteractie Resita

november 2018 winteractie resitaOns team is op weg naar Resita om de kennels klaar te maken voor de winter; nieuwe wanden, daken en nieuwe hokken voor de honden. Zodat als straks de echt koude intreedt, de honden niet meer hoeven dood te vriezen. Omdat weer en wind in de meeste kennels vrij spel heeft sterven er elk jaar tientallen honden van kou en honger. Wij willen dit voorkomen zodat we tijd hebben om voor elk van hen een geschikt thuis in Nederland te vinden.

Er wordt nu heel hard gewerkt en zelfs de gemeente stuurt mankrachten om ons te helpen! Wat een verschil met ons eerste bezoek!

 

DECEMBER - Winteractie Resita gaat door en weer 16 honden eruit!

december 2018 16 honden bevrijdWe hebben een vrachtwagen vol gedoneerde spullen naar Resita kunnen brengen. En met de financiele donaties ook nog eens ter plaatse honderden kilo's voer kunnen inslaan. Ook is er stro gekocht om warme ligplekken voor de honden te maken. De winterperiode is ontzettend zwaar voor deze honden, we hebben weer 16 uit het asiel kunnen halen. Het zijn 16 honden die anders de winter waarschijnlijk niet zouden overleven en nu moeten we hard op zoek naar opvangmandjes. Tot die tijd blijven ze bij onze Roemeense opvanger Laura.