logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

 

Staat van Baten en Lasten 2020

 

Stichting Straydogs Rescue Nederland

 

 

Staat van Baten en Lasten 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2019

INKOMSTEN

 

 

Adoptiebijdragen

16.635

16.713

Donaties en giften

30.378

23.818

Donaties hulpactie Bulgarije

-

-

Overige inkomsten

2.683

2.568

 

49.697

43.099

     

UITGAVEN

   

Adoptiekosten Roemenie

5.220

4.270

Transportkosten

7.455

7.325

Opvangkosten Nederland

2.121

1.894

DA kosten Nederland

8.845

5.998

Opvangkosten in Roemenie

5.941

8.310

Overige kosten adoptie honden

2.796

3.460

Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenie

12.240

14.324

Bijdragen hulpactie andere landen

263

 

Overige activiteitenkosten

-

 

totaal directe kosten

44.881

45.581

     

Organisatiekosten

   

Website/publiciteit

240

-

Lidmaatschappen/contributies

-

60

Bankkosten

225

196

Onkosten vrijwilligers

191

37

Overige organisatiekosten

223

278

totaal indirecte kosten

879

571

     

TOTAAL  UITGAVEN

45.760

46.152

 

   

Resultaat

3.937

- 3.053

 

 

Balans per 31 december 2020

Activa

       

Passiva

           

Liquide middelen

   

Eigen vermogen

   

bank

 

4.542,95

alg. reserve op 1-1-2020

1.663,13

 
     

resultaat 2020

3.936,87

 

Vooruitbetaalde bedragen

   

Algemene Reserve

 

5.600,00

adoptiekosten 2019

48,00

       

adoptiekosten 2020

1.809,05

 

Schulden

   
   

1.857,05

borg sterilisatie/castratie

700,00

 
     

borg trackers

100,00

 
         

800,00

           
           
   

6.400,00

   

6.400,00

 

TOELICHTING

 

1. Adopties/adoptiebijdragen

In 2020 hebben we 93 honden bemiddeld naar een eigen thuis! [2019: 71 honden].

In vergelijking met 2019 zijn er dit jaar veel adopties in het gereduceerde tarief geweest. De totaal ontvangen adoptiebijdragen is daarmee iets lager dan vorig jaar.

 2. Ontvangen donaties   Totaal: 30.378

Bijna €4.700 euro komt van vaste donateurs, €2.250 euro van donateurs Niemandshonden en ruim €4.700 euro van de sponsors opvang Resitahonden. De actie voor de Resitareis (feb) bracht bijna €4.000 euro op en er is ruim €1.100 euro gedoneerd voor sterilisatieacties.  

3. Overige inkomsten

Dit komt uit de verkoop van tuigjes en een klein deel uit bonussen van Zooplus.

4. Opvangkosten Nederland

Dit zijn kosten voor voer (323,-) en voor tijdelijk betaalde opvang (o.a. voor Pitou: 635, Floyd: 500, Puck: 395 en Lisa: 250). 

5. DA kosten Nederland

Deze kosten hebben betrekking op ruim 50 honden. De hoogste kosten waren voor Happy (800), Greta (710), Puck (590) en Timmy (505). De totale DA kosten zijn in 2020 bijna 50 % hoger dan in 2019.

6. Overige kosten adoptie honden

Dit zijn kosten voor aankoop tuigjes (1.373), NDG registraties (390), reis/benzinekosten (219), verzendkosten (207), advertentiekosten Marktplaats (250) en aankoop trackers (357). 

7. Bijdragen aan projecten/(hulp) acties Roemenie

In 2020 heeft de Stichting  €12.240 euro bijgedragen aan diverse projecten/acties in Roemenie: 

- opvang Niemandshonden                                    2.400,- 

- Resita (voer/opvang/enz):                                    3.925,- 

- Resita reis februari                                               1.800,-

- Sterilisatie acties                                                  1.605,-

- overige bijdragen                                                  2.510,- *)

*) o.a. aan Ioana: 420, Florentina: 950, Laura: 600 en We care about strays: 500

 8. Organisatiekosten

Dit zijn kosten voor de website, bankkosten,  onkosten vrijwilligers (oa lezingen) en overige organisatiekosten.  

 

ALGEMEEN/RESULTAAT

Van de uitgaven in 2020 heeft ruim 98% betrekking op directe kosten, slechts 1,9 % bestaat uit indirecte kosten.

 

Toelichting bij balans:

Vooruitbetaalde bedragen

Dit zijn betaalde adoptiekosten voor honden die op 31 december 2020 nog in Roemenie zijn en pas in 2021 naar Nederland komen. Dit gaat om totaal 21 honden: 19 bij Laura en 2 bij Florentina.  

Schulden

De schulden van de stichting bestaan uit ontvangen borg voor sterilisatie/castratie en voor trackers. Deze wordt terugbetaald, zodra de hond gesteriliseerd of gecastreerd is c.q. de tracker weer ingeleverd is.