Adopteren?

We vinden het geweldig als u één van onze honden een thuis wilt geven, want ze verdienen het allemaal, stuk voor stuk! En we weten uit ervaring hoe blij je kunt worden wanneer zo’n hondje, dat lange tijd in een kennel of op straat heeft geleefd, gelukzalig in een warme mand ligt te knorren. Het leven van een thuisloze hond in Roemenië is ellendig en we willen graag dat daar een einde aan komt. Maar ons doel is niet om zoveel mogelijk honden naar Nederland te halen, maar om adopties te realiseren waar zowel de honden als de mensen gelukkig van worden!
We werken daarbij vanuit de simpele filosofie dat geen enkele hond en geen enkele baas hetzelfde is.
Behoefte, karakter, wensen en ervaringen zijn allemaal verschillend.
Daarom kunt u bij ons dus niet zomaar even een hondje uitzoeken en ophalen. Voor een goede match vinden we het belangrijk om een beeld te hebben van onze honden en een zorgvuldige adoptieprocedure te hanteren.
We doen dat op de volgende manier:

1.  Onze honden
De honden die we naar Nederland halen, komen uit verschillende situaties. Direct van de straat, uit een gemeentelijk asiel of uit een particuliere opvang. In een gemeentelijk asiel zijn de omstandigheden altijd dramatisch slecht, met nauwelijks te eten, veel te veel honden in een kennel en een koude vloer als slaapplek. In een particuliere opvang zijn de omstandigheden natuurlijk beter, maar ook hier leven de honden meestal buiten met alleen een houten hok als schuilplaats.
Ze zijn dus niet gewend om in een huis te wonen, tenzij in een ‘vorig leven’. Ook is meestal de informatie die we over een hond krijgen vrij oppervlakkig. Verder hebben ze meestal het nodige meegemaakt en niet altijd positief, waardoor ze de eerste periode in Nederland wat afwachtend of soms bang kunnen zijn. We plaatsen daarom vrijwel altijd een hondje eerst in een gastgezin. Hier kunnen ze wennen aan het leven als gezinshond, de eerste basisbeginselen leren en hun n
are ervaringen verwerken. Ook krijgen we op deze manier een indruk van het karakter en kunnen we beoordelen in welke situatie de hond het beste past. Het belang van onze honden staat daarbij altijd voorop. Wel merken we hierbij op dat de hond later bij u thuis ander gedrag kan gaan vertonen, omdat de situatie anders is. Zie ook de pagina ‘gedrag en opvoeding’.     

2.   De adoptieprocedure
Een hond is natuurlijk meer dan alleen die mooie ogen, die guitige snoet.
Het zijn geen kant en klare pakketjes en we vragen u daarom vooraf goed na te denken over de adoptie en over uw verwachtingen van een hond. Want in hun rugzak zit al genoeg narigheid en ze verdienen nu een goed ‘hondenleven’.  Ook zal er nog de nodige tijd in de opvoeding moeten worden gestoken. Alleen als u dit alles geen bezwaar vindt, is adoptie een goede beslissing! 

Heeft u een hondje gezien dat uw hart heeft geraakt?
Dan vragen we u om enige informatie te geven over uw woon/werk/gezinssituatie via het intake-formulier dat u krijgt toegestuurd. We kijken dan of de betreffende hond in deze situatie zou kunnen passen. Ook vinden we het belangrijk dat:
– de hond niet teveel alleen is;
– de eventuele tuin goed is afgezet.
Als we op basis van deze eerste indruk denken dat de hond 
in uw gezin een goed leven zou kunnen hebben, kunt u een afspraak maken om kennis te maken met de hond in het opvanggezin. Wanneer de hond nog in het buitenland verblijft, dan gaan we (ook op basis van uw vragen) meer informatie inwinnen over de hond. Daarna maken we met u een afspraak voor een huisbezoek, waarbij gekeken wordt of de door u gekozen hond daadwerkelijk in deze situatie past. Degene die het huisbezoek aflegt, geeft daarover advies aan de organisatie.
Wanneer zowel u als wij denken dat deze adoptie een goede beslissing is, regelen we de adoptieovereenkomst en het eventuele transport, waarna u de hond kunt ophalen bij het opvanggezin of bij de aankomst vanuit Roemenië. De honden worden geplaatst op een contract van Straydogs Rescue Nederland.

adoptieovereenkomst Straydogs Rescue Nederland

Mocht u geïnteresseerd zijn in een hond, dan kunt u via de mail contact opnemen met ons:
info@straydogsrescue.nl
Wij beantwoorden uw mail zo snel mogelijk. Maar omdat onze vrijwilligers overdag allemaal hun werk en andere verplichtingen hebben, kan daar even een paar dagen tussen zitten. Wij danken u voor uw begrip.

Na de adoptie….
Dan houden we graag contact met u! Wij willen graag af en toe horen hoe het met uw hond gaat, via ons nazorgteam of via onze adoptantengroep op Facebook. Ook voor de vrijwilligers in Roemenië is het heel erg fijn om op de hoogte te blijven. Het is voor hen een grote stimulans om door te gaan met hun reddingswerk! Ook helpen we u graag bij eventuele opvoedingsperikelen; we hebben in ons nazorgteam de nodige hondenervaring.
Verder maken we graag met u de afspraak dat, wanneer u afstand wilt doen van de hond, de hond altijd via de stichting herplaatst wordt.

Registratie
Sinds 1 april 2013 is het verplicht om honden te registreren bij een databank, bijvoorbeeld de Nationale Databank Gezelschapsdieren. Bij aankomst van de hond in Nederland registreren wij de chip van de hond op naam van de stichting. Bij de adoptie regelen wij dat de de chip op uw naam wordt overgezet.