Hulp voor de honden van Resita

Op 19 oktober reisden we opnieuw af naar het asiel van Resita. Hier zitten ruim 300 honden opgesloten en een deel van de kennels is absoluut niet klaar voor de winter. De oude hokken zijn door de beheerder weg gehaald omdat ze in de loop van de jaren volgekoekt zaten met een dikke laag viezigheid. Maar zonder hokken gaan honden de winter niet overleven. Dus wij hebben weer proberen te helpen waar we konden. 

Wat hebben we gedaan?

25 Nieuwe hokken gebouwd
Met twee handige mannen en heel veel hout zijn er 25 nieuwe hokken gebouwd. Daar kunnen de honden droog liggen, beschut tegen het barre winterweer.

Honden steriliseren
Maar lieft 59 honden hebben we kunnen sterilliseren, zij zullen geen pups meer ter wereld brengen die net als zijzelf een hard en moeilijk leven te wachten staat.

Honden veilig stellen
Weer hebben we een groepje honden uit het asiel kunnen halen. Zij zijn veilig ondergebracht bij lokale rescuers waar ze hun enkeltje Nederland kunnen afwachten. Vijf bofhondjes zijn in de auto mee terug gegaan naar Nederland en zij zijn nu beschikbaar voor adoptie!

Mogen de honden op u blijven rekenen?

Meerdere malen per jaar reizen we naar Resita om te helpen. Tussendoor zorgen we ervoor dat er voldoende voer voor de honden is en dat de lokale rescuers hun goede werk kunnen blijven voortzetten. Maar dat kunnen we alleen met uw hulp. Mogen de honden van Resita op u blijven rekenen?

Voor 5 euro kunnen we een zak voer kopen, voor 35 euro kunnen we een hond een maand lang veilig stellen in een particuliere opvang in Roemenie. Elk bedrag, groot of klein, is dus heel welkom.

Doneren

Uw bijdrage is een enorme steun voor de honden. Maak uw donatie over op NL66 RABO 0108573974 t.n.v. Straydogs Rescue Nederland o.v.v. Resita Noodhulp.