nieuws

Update Duco!

De bloedtest van dit oude mannetje is goed, alles ligt binnen de normaalwaarden. We hebben alles van alle kanten bekeken en alle voor- en nadelen besproken van blijven in Roemenië versus naar Nederland halen. Gezien zijn sociale karakter denken we dat hij het heerlijk zou vinden om zijn laatste levenseindje door te brengen bij mensen in een huis, lekker op de bank met een tuin voor de deur. En we denken ook dat hij de verhuizing geestelijk en lichamelijk aan kan, dat er in dat lijfje en in dat hoofd nog genoeg levenskracht zit. Maar een transport van een paar dagen in een bus willen we hem eigenlijk niet aandoen. En alleen voor hem een autoreis regelen, wordt ontzettend duur. Dus we gaan hem ophalen met het vliegtuig  En dan staat er een super-gastgezin klaar om hem met open armen te ontvangen 
PS: het zou geweldig zijn als mensen ons zouden willen helpen met de kosten voor hem tot nu toe, want we betalen 70 euro per maand voor zijn opvang en we hebben ruim 150 euro nu betaald voor de bloedtesten, vaccinaties en speciaal voer. Iedere bijdrage is heel erg welkom op rekeningnummer NL66 RABO 0108573974 tnv Straydogs Rescue Nederland o.v.v. Duco