nieuws

Gelukkig Nieuwjaar!

Lieve mensen, dankzij iedereen die ons gesteund heeft het afgelopen jaar kunnen we melden dat we in 2017 :
71 honden hebben bemiddeld naar hun eigen thuis
57 honden hebben kunnen laten steriliseren
en daarnaast heel veel honden hebben geholpen met voerdonaties en betere opvang. We hebben ondermeer actie gevoerd voor de 250 honden in het gemeente-asiel van Resita, de niemandshonden en de kettinghonden van Petru. Ook hebben we honden kunnen helpen met ernstige fysieke problemen ten gevolge van uithongering en mishandeling, zoals Tessa, Duco en Benthe.
Het is een prachtig resultaat en we hebben dit kunnen realiseren dankzij alle donateurs, gastgezinnen en adoptanten. Heel veel dank daarvoor!! En ook ons team van vrijwilligers willen we hier vermelden, want ze staan dag en nacht klaar voor de stichting. Ook jullie enorm bedankt!!
We gaan vol goede moed verder in 2018 en we wensen iedereen een heel gelukkig en dierbaar nieuw jaar! 
Namens het bestuur,
Jeanette Niemeijer