nieuws

Duco…

We kunnen gelukkig melden dat onze Duco (zo hebben we hem genoemd ) eet als een slootgraver. Hij drinkt echter weinig en hij heeft een infuus met vocht gehad om uitdroging tegen te gaan. Verder bleek uit het bloedonderzoek dat zijn leverwaardes niet normaal zijn, maar dat kan ook een gevolg zijn van de extreme vermagering. Al met al is het beeld kritisch, maar het feit dat hij eet en helder is, vinden we een hoopvolle stap in de goede richting
Natuurlijk is de dierenartsrekening inmiddels redelijk hoog, nu circa 250 euro. We moeten daar wel een hulpoproep voor doen, want we zijn er nog lang niet…. Alle kleine en grote bijdragen zijn heel erg welkom op rekeningnummer NL66 RABO0108573974 t.n.v. Straydogs Rescue Nederland, o.v.v. Duco