Privacy verklaring

Persoonsgegevens
Stichting Straydogs Rescue Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u donateur bent, adoptant bent, gebruik maakt van de diensten en/of u een dier heeft aangekocht van Stichting Straydogs Rescue Nederland.

Stichting Straydogs Rescue Nederland kan de volgende gegevens verwerken:

  • Uw voorletter, voornaam en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres

Waarom
Stichting Straydogs Rescue Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen via telefoon, e-mail of brief indien nodig. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans voor de zaken aangaande adoptie en/ of opvang van honden.

Hoelang
Stichting Straydogs Rescue Nederland bewaart uw gegevens gedurende het bestaan van de Stichting met het huidige bestuur en beheer. Vanuit de wettelijke regeling voor de import van buitenlandse honden zijn wij verplicht om de gegevens m.b.t. de uiteindelijke bestemming van de hond minimaal drie jaar te bewaren. Na deze termijn kunt u bij ons een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen.

Delen met anderen
Stichting Straydogs Rescue Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Stichting Straydogs Rescue Nederland houdt geen website bezoeken of IP-adressen bij en maakt geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (voor adoptanten na 3 jaar). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@straydogsrescue.nl . Stichting Straydogs Rescue Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Straydogs Rescue Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Stichting Straydogs Rescue Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Straydogs Rescue Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@straydogsrescue.nl

www.straydogsrescue.nl is een website van Stichting Straydogs Rescue Nederland.

Stichting Straydogs Rescue Nederland is als volgt te bereiken:
Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57715467
Website en gegevensbeheerder Pietsje van der Hoef (Geen specifiek Functionaris gegevensbescherming)
E-mail adres: info@straydogsrescue.nl